dubbelzinnig

als woordenboektrefwoord:

dubbelzinnig:
bn. (-er, -st), voor twee uitleggingen vatbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dubbelzinnig (bn):
meerduidig, tweesnijdend, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar
dubbelzinnig (bn):
achterbaks, ambigu, dubbel, dubieus, equivoque, geniepig, tegenstrijdig, verdacht
dubbelzinnig (bn):
gewaagd, pikant, schuin, veelbetekenend

als synoniem van een ander trefwoord:

schuin (bn) :
aanstotelijk, dubbelzinnig, gewaagd, obsceen, onnet, ontuchtig, plat, scabreus, schunnig, smerig, vet
ambigu (bn) :
dubbelzinnig, meerduidig, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar
gewaagd (bn) :
bedenkelijk, dubbelzinnig, ondeugend, pikant, scabreus, schuin
tweeledig (bn) :
dubbelzinnig

woordverbanden van ‘dubbelzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dubbelzinnig, twijfelachtig

Dubbelzinnig — twijfelachtig. Onzeker van beteekenis. Bij twijfelachtig bestaat die onzekerheid ten opzichte van eene zaak of gedachte, die men uit onvoldoende of tegenstrijdige gegevens tot klaarheid wenscht te brengen. Dubbelzinnig is dat, wat op meer dan eene wijze kan uitgelegd worden; het doet tevens denken aan opzet om onzekerheid te verwekken. Zijne houding is zoo twijfelachtig, dat wij ons niet te veel van zijne hulp moeten voorstellen. De godspraken bij de Grieken waren bijna altijd dubbelzinnig.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dubbelzinnig, twijfelachtig

DUBBELZINNIG, TWIJFELACHTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 122.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dubbelzinnig
ondubbelzinnig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.233.229.90.

debug info: 0.0024 c