voor tweeërlei uitleg vatbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ambigu (bn) :
dubbelzinnig, meerduidig, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar
dubbelzinnig (bn) :
meerduidig, tweesnijdend, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar

woordverbanden van ‘voor tweeërlei uitleg vatbaar’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c