onzedelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onzedelijk (bn) :
immoreel, obsceen, oneerbaar, ontuchtig, vuil
onzedelijk (bn) :
liederlijk, onkuis, onwelvoeglijk, onzedig

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
los (bn) :
lichtvaardig, lichtzinnig, losbandig, luchthartig, nonchalant, ongegeneerd, onzedelijk, oppervlakkig
liederlijk (bn) :
canailleus, losbandig, onzedelijk, schaamteloos, verdorven, zedeloos
zedeloos (bn) :
losbandig, onfatsoenlijk, ontuchtig, onzedelijk, schandelijk, slecht
onzedig (bn) :
oneerbaar, onrein, onzedelijk
immoreel (bn) :
onzedelijk

woordverbanden van ‘onzedelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onzedelijk
zedelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c