stoffelijk

als woordenboektrefwoord:

stoffelijk:
bn. van stof ; uit stof bestaande.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lichamelijk (bn) :
corporeel, fysiek, lijfelijk, somatisch, stoffelijk
concreet (bn) :
grijpbaar, materieel, stoffelijk, tastbaar
fysiek (bn) :
materieel, stoffelijk, werkelijk
lichamelijk (bn) :
stoffelijk, vleselijk
materieel (zn) :
stoffelijk

woordverbanden van ‘stoffelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stoffelijk
onstoffelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c