tastbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tastbaar (bn) :
concreet, grijpbaar, handtastelijk, tactiel, voelbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
concreet (bn) :
grijpbaar, materieel, stoffelijk, tastbaar
grijpbaar (bn) :
bereikbaar, concreet, tastbaar
handtastelijk (bn) :
duidelijk, tastbaar
voelbaar (bn) :
tactiel, tastbaar

woordverbanden van ‘tastbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 182:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tastbaar
abstract, ontastbaar

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c