tastbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tastbaar (bn):
concreet, grijpbaar, handtastelijk, tactiel, voelbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
concreet (bn) :
grijpbaar, materieel, stoffelijk, tastbaar
grijpbaar (bn) :
bereikbaar, concreet, tastbaar
handtastelijk (bn) :
duidelijk, tastbaar
voelbaar (bn) :
tactiel, tastbaar

woordverbanden van ‘tastbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
baarblijkelijk, duidelijk, klaar, ogenschijnlijk, in het oog lopend, tastbaar, zichtbaar

BAARBLIJKELIJK, DUIDELIJK, KLAAR, OOGENSCHIJNLIJK, IN HET OOG LOOPEND, TASTBAAR, ZIGTBAAR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 182.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tastbaar
abstract, ontastbaar

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c