bereikbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bereikbaar (bn) :
genaakbaar, te bereiken, te verkrijgen, voor het grijpen

als synoniem van een ander trefwoord:

grijpbaar (bn) :
bereikbaar, concreet, tastbaar
haalbaar (bn) :
bereikbaar, doenlijk, reëel
toegankelijk (bn) :
bereikbaar, open

woordverbanden van ‘bereikbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bereikbaar
onbereikbaar

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c