bereikbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bereikbaar (bn) :
te verkrijgen, te bereiken, voor het grijpen, genaakbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

grijpbaar (bn) :
bereikbaar, tastbaar, concreet
haalbaar (bn) :
bereikbaar, reëel, doenlijk
toegankelijk (bn) :
open, bereikbaar

woordverbanden van ‘bereikbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bereikbaar
onbereikbaar

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c