reëel

als woordenboektrefwoord:

reëel:
bn. werkelijk; echt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reëel (bn) :
echt, werkelijk, wezenlijk
reëel (bn) :
nuchter, zakelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
werkelijk (bn) :
actief, echt, effectief, materieel, natuurlijk, reëel, substantieel, waar, werkend, werkzaam
zakelijk (bn) :
bondig, no-nonsense, nuchter, objectief, prozaïsch, reëel
essentieel (bn) :
elementair, fundamenteel, grond-, reëel, relevant
realistisch (bn) :
met beide benen op de grond, nuchter, reëel
feitelijk (bn) :
daadwerkelijk, reëel, werkelijk
haalbaar (bn) :
bereikbaar, doenlijk, reëel
bestaanbaar (bn) :
mogelijk, reëel
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk

woordverbanden van ‘reëel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

reëel
denkbeeldig, denkbeeldig, vals

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c