werkzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werkzaam (bn) :
druk, actief, hardwerkend, ijverig, krachtig, doeltreffend, efficiënt, bedrijvig, vlijtig, naarstig, probaat, arbeidzaam, nijverig, noest
werkzaam (bn) :
werkend, in bedrijf
werkzaam (bn) :
in dienst

als synoniem van een ander trefwoord:

actief (bn) :
werkzaam, druk, ijverig, energiek, dynamisch, bezig, bedrijvig, vlijtig, nijver, kwiek, doende, naarstig, arbeidzaam, noest, bedrijvend
bezig (bn) :
werkzaam, druk, actief, ijverig, bedrijvig, kwiek, doende, onledig, arbeidzaam, in de weer, geoccupeerd
werkelijk (bn) :
werkzaam, natuurlijk, actief, echt, werkend, waar, materieel, effectief, substantieel, reëel
ijverig (bn) :
werkzaam, ambitieus, actief, vlijtig, nijver, naarstig, arbeidzaam, nijverig
arbeidzaam (bn) :
werkzaam, actief, ijverig, bedrijvig, vlijtig, nijver, naarstig
bedrijvig (bn) :
werkzaam, actief, werkend, ijverig, bezig, nijver, industrieus
werkend (bn) :
werkzaam, werkelijk, actief, bedrijvig, handelend, arbeidend
in orde (bn) :
werkzaam, werkend, correct, juist, pluis, functionerend
doeltreffend (bn) :
werkzaam, doelmatig, effectief, probaat
krachtig (bn) :
werkzaam, intensief, voedzaam, afdoend
naarstig (bw) :
werkzaam, ijverig, vlijtig, nijver, onverdroten, noest, volijverig, industrieus

woordverbanden van ‘werkzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gaarne zijne krachten aanwendend om iets tot stand te brengen. Arbeidzaam en werkzaam geven beide te kennen, dat men lust heeft tot en gewoon is om te arbeiden of te werken; 't eerste veronderstelt meer lichamelijken en zwaren arbeid, 't tweede laat in 't midden of 't lichamelijke dan wel geestelijke arbeid is; 't zegt alleen, dat men nooit ledig zit. IJverig zegt, dat men met lust, met drift, naarstig, dat men met ernst, vlijtig, dat men met groote nauwgezetheid en ingespannen, nijver, dat men zonder ophouden en met verstand en overleg werkt. Men zal daar eene zeer eenvoudige en arbeidzame bevolking aantreffen. De werkzame man kan geen oogenblik ledig zitten, altijd is hij bezig. Een ijverig verkondiger der nieuwe leer. Een ijverig leerling volgt de lessen met groote oplettendheid en maakt zijn werk met opgewektheid en lust; een naarstig leerling heeft een groot plichtsbesef en doet uit dien hoofde zijn best om veel te leeren; een vlijtig leerling maakt zijn werk met groote nauwgezetheid en doet zijn uiterste best, spant al zijn krachten in.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 358:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c

[foutje]