bezig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezig (bn) :
werkzaam, druk, actief, ijverig, bedrijvig, kwiek, doende, onledig, arbeidzaam, in de weer, geoccupeerd
bezig (bn) :
in touw, doende, aan het werk, aan de gang
bezig (bn) :
bezet

als synoniem van een ander trefwoord:

druk (bn) :
opgewonden, luidruchtig, rumoerig, levendig, bezig, onrustig, beweeglijk, geanimeerd, roerig, bedrijvig, lawaaierig, onstuimig, woelig, roezemoezig
actief (bn) :
werkzaam, druk, ijverig, energiek, dynamisch, bezig, bedrijvig, vlijtig, nijver, kwiek, doende, naarstig, arbeidzaam, noest, bedrijvend
druk (bn) :
actief, luidruchtig, rumoerig, ijverig, bezig, onrustig, geanimeerd, roerig, bedrijvig, nijver, lawaaierig, woelig, roezemoezig
bedrijvig (bn) :
werkzaam, actief, werkend, ijverig, bezig, nijver, industrieus
bedrijvig (bn) :
druk, levendig, bezig, nijver
gaande (bn) :
bezig, aan de hand
geoccupeerd (bn) :
bezet, bezig
onderweg (bw) :
bezig, doende, aan de gang

woordverbanden van ‘bezig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bezig, onledig

Niet werkeloos. Onledig ziet meer op een werk tot tijdverdrijf, bezig meer op een degelijken arbeid. Daags hield ik mij onledig met niets te doen; in dezen zin van Busken Huet zou men onledig moeielijk door bezig kunnen vervangen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c