bezig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezig (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doende, druk, geoccupeerd, ijverig, in de weer, kwiek, onledig, werkzaam
bezig (bn) :
aan de gang, aan het werk, doende, in touw
bezig (bn) :
bezet

als synoniem van een ander trefwoord:

druk (bn) :
bedrijvig, beweeglijk, bezig, geanimeerd, lawaaierig, levendig, luidruchtig, onrustig, onstuimig, opgewonden, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
actief (bn) :
arbeidzaam, bedrijvend, bedrijvig, bezig, doende, druk, dynamisch, energiek, ijverig, kwiek, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam
druk (bn) :
actief, bedrijvig, bezig, geanimeerd, ijverig, lawaaierig, luidruchtig, nijver, onrustig, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
bedrijvig (bn) :
actief, bezig, ijverig, industrieus, nijver, werkend, werkzaam
bedrijvig (bn) :
bezig, druk, levendig, nijver
gaande (bn) :
aan de hand, bezig
geoccupeerd (bn) :
bezet, bezig
onderweg (bw) :
bezig, aan de gang, doende

woordverbanden van ‘bezig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bezig, onledig

Niet werkeloos. Onledig ziet meer op een werk tot tijdverdrijf, bezig meer op een degelijken arbeid. Daags hield ik mij onledig met niets te doen; in dezen zin van Busken Huet zou men onledig moeielijk door bezig kunnen vervangen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c