actief

als woordenboektrefwoord:

actief:
bn. bw. (...ver, -st), werkzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

actief (bn) :
arbeidzaam, bedrijvend, bedrijvig, bezig, doende, druk, dynamisch, energiek, ijverig, kwiek, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam
actief (bn) :
dienstdoend, in dienst, in functie
actief (bw) :
metterdaad
actief (zn) :
activum, activa, baat, baten, bedrag, inkomsten
actief (zn) :
bedrijvende vorm

als synoniem van een ander trefwoord:

levendig (bn) :
actief, bedrijvig, beweeglijk, druk, dynamisch, geanimeerd, intensief, kittig, kwiek, levend, opgewekt, sanguinisch, smeuïg, snel, spitant, swingend, vitaal, vrolijk
energiek (bn) :
actief, doortastend, dynamisch, flink, krachtdadig, krachtig, levenslustig, ondernemend, pittig, vitaal, volhardend, voortvarend, daadkrachtig
werkzaam (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doeltreffend, druk, efficiënt, hardwerkend, ijverig, krachtig, naarstig, nijverig, noest, probaat, vlijtig
druk (bn) :
actief, bedrijvig, bezig, geanimeerd, ijverig, lawaaierig, luidruchtig, nijver, onrustig, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
bezig (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doende, druk, geoccupeerd, ijverig, in de weer, kwiek, onledig, werkzaam
werkelijk (bn) :
actief, echt, effectief, materieel, natuurlijk, reëel, substantieel, waar, werkend, werkzaam
dynamisch (bn) :
actief, doortastend, energiek, krachtdadig, levendig, ondernemend, voortvarend
ijverig (bn) :
actief, ambitieus, arbeidzaam, naarstig, nijver, nijverig, vlijtig, werkzaam
ondernemend (bn) :
actief, bedrijvig, energiek, initiatiefrijk, ondernemingsgezind
arbeidzaam (bn) :
actief, bedrijvig, ijverig, naarstig, nijver, vlijtig, werkzaam
bedrijvig (bn) :
actief, bezig, ijverig, industrieus, nijver, werkend, werkzaam
werkend (bn) :
actief, arbeidend, bedrijvig, handelend, werkelijk, werkzaam
tumultueus (bn) :
actief, bewogen, druk, geëmotioneerd, geënerveerd
rap (bn) :
actief, flink, kwiek, vaardig
operationeel (bn) :
actief, in werking
bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding

woordverbanden van ‘actief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

actief
passief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c