actief

als woordenboektrefwoord:

actief:
bn. bw. (...ver, -st), werkzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

actief (bn):
arbeidzaam, bedrijvend, bedrijvig, bezig, doende, druk, dynamisch, energiek, ijverig, kwiek, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam
actief (bn):
dienstdoend, in dienst, in functie
actief (bw):
metterdaad
actief (zn):
activum, activa, baat, baten, bedrag, inkomsten
actief (zn):
bedrijvende vorm

als synoniem van een ander trefwoord:

levendig (bn) :
actief, bedrijvig, beweeglijk, druk, dynamisch, geanimeerd, intensief, kittig, kwiek, levend, opgewekt, sanguinisch, smeuïg, snel, spitant, swingend, vitaal, vrolijk
energiek (bn) :
actief, doortastend, dynamisch, flink, krachtdadig, krachtig, levenslustig, ondernemend, pittig, vitaal, volhardend, voortvarend, daadkrachtig
werkzaam (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doeltreffend, druk, efficiënt, hardwerkend, ijverig, krachtig, naarstig, nijverig, noest, probaat, vlijtig
druk (bn) :
actief, bedrijvig, bezig, geanimeerd, ijverig, lawaaierig, luidruchtig, nijver, onrustig, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
bezig (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doende, druk, geoccupeerd, ijverig, in de weer, kwiek, onledig, werkzaam
werkelijk (bn) :
actief, echt, effectief, materieel, natuurlijk, reëel, substantieel, waar, werkend, werkzaam
dynamisch (bn) :
actief, doortastend, energiek, krachtdadig, levendig, ondernemend, voortvarend
ijverig (bn) :
actief, ambitieus, arbeidzaam, naarstig, nijver, nijverig, vlijtig, werkzaam
ondernemend (bn) :
actief, bedrijvig, energiek, initiatiefrijk, ondernemingsgezind
arbeidzaam (bn) :
actief, bedrijvig, ijverig, naarstig, nijver, vlijtig, werkzaam
bedrijvig (bn) :
actief, bezig, ijverig, industrieus, nijver, werkend, werkzaam
werkend (bn) :
actief, arbeidend, bedrijvig, handelend, werkelijk, werkzaam
tumultueus (bn) :
actief, bewogen, druk, geëmotioneerd, geënerveerd
rap (bn) :
actief, flink, kwiek, vaardig
operationeel (bn) :
actief, in werking
bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding

woordverbanden van ‘actief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

actief
passief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.22.210.

debug info: 0.0022 c