inkomsten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

actief (zn) :
activum, activa, baat, baten, bedrag, inkomsten
ontvangst (zn) :
inkomsten, perceptie, recette

woordverbanden van ‘inkomsten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

inkomen, inkomsten, rente

Inkomen is de som, die iemand jaarlijks kan verteren, zonder dat hij financieel achteruitgaat. Inkomsten zijn de verschillende baten, die iemands inkomen uitmaken. De inkomsten staan tegenover de uitgaven. Rente ziet uitsluitend op de opbrengst van vaste goederen en belegde gelden. Van zijne rente leven. Een ambtenaar, die van zijn traktement leven moet, spreekt van zijn jaarlijksch inkomen, niet van zijne inkomsten, en kan niet zeggen dat hij van zijne rente leeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 279:

inkomen, inkomsten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0036 c