inkomen

als woordenboektrefwoord:

inkomen:
o. het binnenkomen ; inkomsten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inkomen (ww):
binnenkomen
inkomen (ww):
revenu

als synoniem van een ander trefwoord:

beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
loon (zn) :
beloning, bezoldiging, inkomen, pree, remuneratie, salaris, verdienste, vergoeding, wedde
honorarium (zn) :
arbeidsloon, beloning, betaling, inkomen, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde
verdienste (zn) :
gage, honorarium, inkomen, loon, opbrengst, salaris, wedde, winst
kostwinning (zn) :
bestaan, bestaansmiddel, brood, broodwinning, inkomen, nering
gewin (zn) :
aanwinst, inkomen, voordeel, winst
kost (zn) :
brood, inkomen, levensonderhoud
bestaan (zn) :
brood, broodwinning, inkomen
binnenkomen (ww) :
binnentreden, inkomen

woordverbanden van ‘inkomen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
inkomen, inkomsten, rente

Inkomen — inkomsten — rente. Inkomen is de som, die iemand jaarlijks kan verteren, zonder dat hij financieel achteruitgaat. Inkomsten zijn de verschillende baten, die iemands inkomen uitmaken. De inkomsten staan tegenover de uitgaven. Rente ziet uitsluitend op de opbrengst van vaste goederen en belegde gelden. Van zijne rente leven. Een ambtenaar, die van zijn traktement leven moet, spreekt van zijn jaarlijksch inkomen, niet van zijne inkomsten, en kan niet zeggen dat hij van zijne rente leeft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inkomen, inkomsten

INKOMEN, INKOMSTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 279.

in hedendaagse spelling:
rente, interest, woeker, cijns, opbrengst, opkomst, inkomst, inkomen

RENTE, INTEREST, WOEKER, CIJNS, OPBRENGST, OPKOMST, INKOMST, INKOMEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 384.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c