inkomen

als woordenboektrefwoord:

inkomen:
o. het binnenkomen ; inkomsten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inkomen (ww) :
binnenkomen
inkomen (ww) :
revenu

als synoniem van een ander trefwoord:

beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
loon (zn) :
beloning, bezoldiging, inkomen, pree, remuneratie, salaris, verdienste, vergoeding, wedde
honorarium (zn) :
arbeidsloon, beloning, betaling, inkomen, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde
verdienste (zn) :
gage, honorarium, inkomen, loon, opbrengst, salaris, wedde, winst
kostwinning (zn) :
bestaan, bestaansmiddel, brood, broodwinning, inkomen, nering
gewin (zn) :
aanwinst, inkomen, voordeel, winst
kost (zn) :
brood, inkomen, levensonderhoud
bestaan (zn) :
brood, broodwinning, inkomen
binnenkomen (ww) :
binnentreden, inkomen

woordverbanden van ‘inkomen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

inkomen, inkomsten, rente

Inkomen is de som, die iemand jaarlijks kan verteren, zonder dat hij financieel achteruitgaat. Inkomsten zijn de verschillende baten, die iemands inkomen uitmaken. De inkomsten staan tegenover de uitgaven. Rente ziet uitsluitend op de opbrengst van vaste goederen en belegde gelden. Van zijne rente leven. Een ambtenaar, die van zijn traktement leven moet, spreekt van zijn jaarlijksch inkomen, niet van zijne inkomsten, en kan niet zeggen dat hij van zijne rente leeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 279:

inkomen, inkomsten

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c