honorarium

als woordenboektrefwoord:

honorarium:
o. (...ria), geldelijke vergoeding voor geestesarbeid, inz. aan auteurs, dokters, advocaten enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

honorarium (zn) :
arbeidsloon, beloning, betaling, inkomen, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde
honorarium (zn) :
bezoldiging, ereloon

als synoniem van een ander trefwoord:

beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
verdienste (zn) :
gage, honorarium, inkomen, loon, opbrengst, salaris, wedde, winst
remuneratie (zn) :
beloning, betaling, bezoldiging, honorarium, vergoeding
ereloon (zn) :
honorarium

woordverbanden van ‘honorarium’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c