verdienste

als woordenboektrefwoord:

verdienste:
v. (-n), loon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdienste (zn) :
inkomen, opbrengst, loon, winst, salaris, honorarium, gage, wedde
verdienste (zn) :
werk, waarde, prestatie, verdienstelijkheid, merite

als synoniem van een ander trefwoord:

prestatie (zn) :
heldendaad, daad, werk, resultaat, stunt, verdienste, wapenfeit, verrichting, toer, krachttoer, tour de force, performatie, huzarenstukje, bravourestuk, exploot
winst (zn) :
vrucht, voordeel, oogst, opbrengst, resultaat, profijt, baat, nut, rendement, gewin, verdienste, baten, winstcijfers, winstcijfer, debiet, provenu
opbrengst (zn) :
vrucht, oogst, vangst, winst, profijt, baat, rendement, gewin, verdienste, baten, winstcijfers, winstcijfer, voortbrengsel
loon (zn) :
inkomen, vergoeding, salaris, beloning, verdienste, bezoldiging, wedde, remuneratie, pree
merite (zn) :
waarde, verdienste
waarde (zn) :
verdienste, allooi

woordverbanden van ‘verdienste’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 240:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c