voortbrengsel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
opbrengst (zn) :
vrucht, oogst, vangst, winst, profijt, baat, rendement, gewin, verdienste, baten, winstcijfers, winstcijfer, voortbrengsel
product (zn) :
vrucht, schepsel, opbrengst, resultaat, uitkomst, schepping, brouwsel, maaksel, voortbrengsel
creatie (zn) :
werk, product, werkstuk, maaksel, gewrocht, voortbrengsel
artikel (zn) :
koopwaar, product, handelswaar, maaksel, voortbrengsel
vrucht (zn) :
opbrengst, resultaat, product, voortbrengsel, ooft
fabricaat (zn) :
product, artikel, maaksel, voortbrengsel
maaksel (zn) :
product, gewrocht, voortbrengsel

woordverbanden van ‘voortbrengsel’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c