einduitkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
slotsom (zn) :
besluit, afloop, bevinding, uitkomst, conclusie, gevolgtrekking, einduitkomst
som (zn) :
bedrag, totaal, optelling, einduitkomst, summa, facit

woordverbanden van ‘einduitkomst’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c