som

als woordenboektrefwoord:

som:
v. (-men), bedrag ; rekenkundig vraagstuk. sommetje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

som (zn) :
bedrag, einduitkomst, facit, optelling, summa, totaal
som (zn) :
opgave, optelsom, probleem, vraagstuk
som (zn) :
bedrag, somma

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding
totaal (zn) :
eindafrekening, eindbedrag, geheel, som, summa, totaalbedrag, uitkomst, verzameling
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
geheel (zn) :
complex, eenheid, samenhang, som, totaal, totaliteit, verzameling
tarief (zn) :
prijs, prijsbepaling, som, vergoeding
vraag (zn) :
opgaaf, opgave, probleem, raadsel, som
probleem (zn) :
opgave, puzzel, som, vraag, vraagstuk
opgave (zn) :
oefening, opgaaf, som, vraagstuk
facit (zn) :
bedrag, som, uitkomst
berekening (zn) :
som, staat

woordverbanden van ‘som’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c