tegemoetkoming

als woordenboektrefwoord:

tegemoetkoming:
v. (-en), vriendelijke bejegening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegemoetkoming (zn) :
toelage, vergoeding
tegemoetkoming (zn) :
concessie

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
steun (zn) :
bijstand, dop, sociale verzekering, stempelgeld, subsidie, tegemoetkoming, uitkering, vervangingsinkomen, volksverzekering, werkloosheidsuitkering
bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding
toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
compensatie (zn) :
schadeloosstelling, tegemoetkoming, tegenwicht, vereffening, vergoeding
bijdrage (zn) :
afdracht, contributie, premie, prijs, subsidie, tegemoetkoming, toelage
faciliteit (zn) :
gelegenheid, mogelijkheid, tegemoetkoming, voorziening
prijs (zn) :
beloning, premie, tegemoetkoming
concessie (zn) :
tegemoetkoming, toegeving

woordverbanden van ‘tegemoetkoming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c