schadeloosstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
compensatie (zn) :
schadeloosstelling, tegemoetkoming, tegenwicht, vereffening, vergoeding
genoegdoening (zn) :
compensatie, eerherstel, revanche, schadeloosstelling
compensatie (zn) :
schadeloosstelling, schuldvergelijking
reparatie (zn) :
herstel, schadeloosstelling, vergoeding
verhaal (zn) :
regres, schadeloosstelling, vergoeding

woordverbanden van ‘schadeloosstelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

genoegdoening:
voldoening, herstel, schadeloosstelling
schadeloosstelling:
schadevergoeding, genoegdoening, verhaal
verhaal:
schadeloosstelling

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0036 c