tegenprestatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
tegemoetkoming, toeslag, verhaal, loon, reparatie, herstel, vervanging, beloning, compensatie, teruggave, toelage, uitkering, genoegdoening, gratificatie, restitutie, bijslag, taks, retributie, terugbetaling, tegenprestatie, schadevergoeding, schadeloosstelling, goedmaking, remuneratie, redres

woordverbanden van ‘tegenprestatie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c