gratificatie

als woordenboektrefwoord:

gratificatie:
v. (...tiën, -s), geschenk, vergoeding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gratificatie (zn) :
boni, bonus, extraatje, gift, premie, remuneratie, toelage, toeslag, vergoeding

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
toeslag (zn) :
aanvulling, bijbetaling, bijslag, gratificatie, opleg, opslag, taks, toelage, toewijzing, vergoeding, verhoging
toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
gift (zn) :
bijdrage, donatie, gave, geschenk, gratificatie, legaat, schenking
bonus (zn) :
gratificatie, premie, tantième, toeslag, winstaandeel
boni (zn) :
gratificatie, winstuitkering

woordverbanden van ‘gratificatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c