bijdrage

als woordenboektrefwoord:

bijdrage:
v. (-n), wat men geeft of bijdraagt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijdrage (zn) :
afdracht, contributie, premie, prijs, subsidie, tegemoetkoming, toelage
bijdrage (zn) :
artikel, geschrift, opstel, stuk, verhandeling
bijdrage (zn) :
donatie, gave, gift, schenking
bijdrage (zn) :
aandeel, inbreng

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
schenking (zn) :
bijdrage, cadeau, donatie, dotatie, gave, geschenk, gift, present, subsidie, toelage
stuk (zn) :
artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst
toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
gift (zn) :
bijdrage, donatie, gave, geschenk, gratificatie, legaat, schenking
aandeel (zn) :
bijdrage, contributie, gift, inbreng
inbreng (zn) :
aandeel, bijdrage
premie (zn) :
bijdrage

woordverbanden van ‘bijdrage’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 23:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c