aanhangsel

als woordenboektrefwoord:

aanhangsel:
o. (-s, -en), bijvoegsel bij boek of geschrift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanhangsel (zn):
appendix, bijlage, supplement

als synoniem van een ander trefwoord:

aanvulling (zn) :
aanhangsel, addendum, appendix, bijblad, bijlage, bijvoegsel, bijvulling, complement, expletie, supplement, suppletie, toeslag, toevoeging, uitbreiding
bijlage (zn) :
aanhangsel, appendix, bijvoegsel, supplement, toevoeging
toevoeging () :
aanhangsel, aanhechting, appendix, bijlage, bijvoeging, bijvoegsel, toevoegsel

woordverbanden van ‘aanhangsel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
aanhangsel, bijvoegsel, bijlage

Aanhangsel — bijvoegsel — bijlage. Aanhangsel, wat aan iets gehecht wordt, drukt een nauweren samenhang met het hoofdwerk uit dan bijvoegsel, wal. er bloot aan wordt toegevoegd. Bijlage duidt eveneens een minder nauw verband dan aanhangsel aan. Het wordt vooral gebezigd van de stukken, die aan eenig geschrift worden toegevoegd, om de waarheid van het daarin vervatte te staven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanhangsel, bijvoegsel, bijlage, bijdrage

AANHANGSEL, BIJVOEGSEL, BIJLAGE, BIJDRAGE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 23.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c