bijlage

als woordenboektrefwoord:

bijlage:
v. (-n), bijgevoegd stuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijlage (zn) :
aanhangsel, appendix, bijvoegsel, supplement, toevoeging

als synoniem van een ander trefwoord:

aanvulling (zn) :
aanhangsel, addendum, appendix, bijblad, bijlage, bijvoegsel, bijvulling, complement, expletie, supplement, suppletie, toeslag, toevoeging, uitbreiding
toevoeging (zn) :
aanhangsel, aanhechting, appendix, bijlage, bijvoeging, bijvoegsel, toevoegsel
aanhangsel (zn) :
appendix, bijlage, supplement

woordverbanden van ‘bijlage’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aanhangsel, wat aan iets gehecht wordt, drukt een nauweren samenhang met het hoofdwerk uit dan bijvoegsel, wal. er bloot aan wordt toegevoegd. Bijlage duidt eveneens een minder nauw verband dan aanhangsel aan. Het wordt vooral gebezigd van de stukken, die aan eenig geschrift worden toegevoegd, om de waarheid van het daarin vervatte te staven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 23:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0054 c