bijlage

als woordenboektrefwoord:

bijlage:
v. (-n), bijgevoegd stuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijlage (zn):
aanhangsel, appendix, bijvoegsel, supplement, toevoeging

als synoniem van een ander trefwoord:

aanvulling (zn) :
aanhangsel, addendum, appendix, bijblad, bijlage, bijvoegsel, bijvulling, complement, expletie, supplement, suppletie, toeslag, toevoeging, uitbreiding
aanhangsel (zn) :
appendix, bijlage, supplement
toevoeging () :
aanhangsel, aanhechting, appendix, bijlage, bijvoeging, bijvoegsel, toevoegsel

woordverbanden van ‘bijlage’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanhangsel, bijvoegsel, bijlage

Aanhangsel — bijvoegsel — bijlage. Aanhangsel, wat aan iets gehecht wordt, drukt een nauweren samenhang met het hoofdwerk uit dan bijvoegsel, wal. er bloot aan wordt toegevoegd. Bijlage duidt eveneens een minder nauw verband dan aanhangsel aan. Het wordt vooral gebezigd van de stukken, die aan eenig geschrift worden toegevoegd, om de waarheid van het daarin vervatte te staven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanhangsel, bijvoegsel, bijlage, bijdrage

AANHANGSEL, BIJVOEGSEL, BIJLAGE, BIJDRAGE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 23.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
als bijlage

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0019 c