bijstand

als woordenboektrefwoord:

bijstand:
m. hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijstand (zn) :
assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
ondersteuning (zn) :
backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
steun (zn) :
bijstand, dop, sociale verzekering, stempelgeld, subsidie, tegemoetkoming, uitkering, vervangingsinkomen, volksverzekering, werkloosheidsuitkering
hulp (zn) :
assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
uitkomst (zn) :
bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
zegen (zn) :
aanmoediging, bijstand, goedkeuring, steun
assistentie (zn) :
bijstand, hulp, medewerking, steun
gemak (zn) :
bijstand, faciliteit

woordverbanden van ‘bijstand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De medewerking die men anderen verleent, waar diens krachten niet toereikend zijn om een last te dragen. Hulp is het algemeene woord Bijstand wordt vooral in overdrachtelijken zin gebezigd, en komt in de beteekenis van hulp om de ellende of armoede te dragen met onderstand en ondersteuning overeen. Onderstand wordt alleen gebruikt voor bijstand aan behoeftigen; dit is met ondersteuning en bijstand niet het geval.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 31:

onderstand, bijstand, hulp

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c