redding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

redding (zn) :
behoud, behoudenis, bevrijding, heil, hulp, uitkomst, verlossing

als synoniem van een ander trefwoord:

bevrijding (zn) :
emancipatie, losmaking, lossing, ontvoogding, redding, verlossing, vrijlating, vrijmaking, vrijstelling
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
uitkomst (zn) :
bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
heil (zn) :
redding, verlossing, zaligheid, zaligmaking
hoop (zn) :
houvast, redding, toeverlaat, toevlucht
heil (zn) :
behoud, redding, toeverlaat, toevlucht
behoud (zn) :
redding

woordverbanden van ‘redding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c