bescherming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bescherming (zn):
begunstiging, bevoordeling, bevordering, patronaat, verdediging
bescherming (zn):
bekleding, kap, mantel, omhulsel, pantser, scherm
bescherming (zn):
beschutting, dekking, hoede, zorg
bescherming (zn):
beveiliging, protectie

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
ondersteuning (zn) :
backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
zorg (zn) :
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
beveiliging (zn) :
bescherming, beschutting, beveiligen, garantie, onderpand, pand, veiligstelling, vrijwaring, waarborg
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
begunstiging (zn) :
bescherming, bevoordeling, faveur, protectie
protectie (zn) :
begunstiging, bescherming, hoede
schild (zn) :
bescherming, beschutting, scherm
auspiciën (zn) :
bescherming, leiding, toezicht
patronaat (zn) :
bescherming, hoede, patronage
dekking (zn) :
bescherming, beschutting
pantser (zn) :
bekleding, bescherming
isolatie (zn) :
bescherming

woordverbanden van ‘bescherming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bescherming, hoede

Bescherming — hoede. Beveiliging voor gevaar. Hoede is beveiliging voor 't gevaar in 't algemeen; bescherming is meer beveiliging voor gevaar dat werkelijk dreigt. God neme u onder zijn hoede! Toen de jonge, bandelooze Alcibiades in het gymnasium een mededinger met den discus doode lijk gewond had, vluchtte hij tot den daar aanwezigen Socrates om bescherming.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoede, bescherming

HOEDE, BESCHERMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 250.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c