bescherming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bescherming (zn) :
begunstiging, bevoordeling, bevordering, patronaat, verdediging
bescherming (zn) :
bekleding, kap, mantel, omhulsel, pantser, scherm
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
bescherming (zn) :
beveiliging, protectie

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
ondersteuning (zn) :
backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
zorg (zn) :
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
beveiliging (zn) :
bescherming, beschutting, beveiligen, garantie, onderpand, pand, veiligstelling, vrijwaring, waarborg
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
begunstiging (zn) :
bescherming, bevoordeling, faveur, protectie
protectie (zn) :
begunstiging, bescherming, hoede
schild (zn) :
bescherming, beschutting, scherm
auspiciën (zn) :
bescherming, leiding, toezicht
patronaat (zn) :
bescherming, hoede, patronage
dekking (zn) :
bescherming, beschutting
pantser (zn) :
bekleding, bescherming
isolatie (zn) :
bescherming

woordverbanden van ‘bescherming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bescherming, hoede

Beveiliging voor gevaar. Hoede is beveiliging voor 't gevaar in 't algemeen; bescherming is meer beveiliging voor gevaar dat werkelijk dreigt. God neme u onder zijn hoede! Toen de jonge, bandelooze Alcibiades in het gymnasium een mededinger met den discus doode lijk gewond had, vluchtte hij tot den daar aanwezigen Socrates om bescherming.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 250:

hoede, bescherming

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c