assistentie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

assistentie (zn) :
bijstand, hulp, medewerking, steun

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
hulp (zn) :
assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
bijstand (zn) :
assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun

woordverbanden van ‘assistentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0068 c