bevordering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevordering (zn) :
opbouw, steun, ontwikkeling
bevordering (zn) :
promotie, verheffing

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, toevlucht, medewerking, bescherming, assistentie, bijstand, hulp, ruggensteun, bevordering, support, rugsteun, adhesie, hulpbetoon, geruststelling, bemoediging
bescherming (zn) :
verdediging, bevordering, patronaat, bevoordeling, begunstiging
promotie (zn) :
bevordering, rangverhoging, opklimming
opbouw (zn) :
uitbreiding, bevordering, opbouwing
verhoging (zn) :
overgang, promotie, bevordering

woordverbanden van ‘bevordering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c