bevordering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevordering (zn) :
ontwikkeling, opbouw, steun
bevordering (zn) :
promotie, verheffing

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
bescherming (zn) :
begunstiging, bevoordeling, bevordering, patronaat, verdediging
promotie (zn) :
bevordering, opklimming, rangverhoging
opbouw (zn) :
bevordering, opbouwing, uitbreiding
verhoging (zn) :
bevordering, overgang, promotie

woordverbanden van ‘bevordering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c