adhesie

als woordenboektrefwoord:

adhesie, adhaesie:
v. aanklevingskracht ; (fig.) instemming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

adhesie (zn) :
instemming, steun
adhesie (zn) :
kleefkracht

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
instemming (zn) :
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie

woordverbanden van ‘adhesie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c