goedvinden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedvinden (ww) :
goedachten, goeddunken, goedkeuring, overeenstemming, permissie, welbehagen, welnemen

als synoniem van een ander trefwoord:

billijken (ww) :
aanmoedigen, aannemen, bekrachtigen, goedkeuren, goedvinden, in orde bevinden, inwilligen, rechtvaardigen, steunen, toestaan, toestemmen, voelen voor
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
goedkeuren (ww) :
billijken, goedvinden, instemmen, rechtvaardigen, toestaan, toestemmen
onderschrijven (ww) :
accorderen, erkennen, fiatteren, goedkeuren, goedvinden, instemmen met
permitteren (ww) :
goedvinden, toelaten, toestaan, vergunnen
overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
believen (zn) :
behoefte, blieven, gelieven, goeddunken, goedvinden, welbehagen, wens, willen

woordverbanden van ‘goedvinden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedvinden
bestrijden, ontzeggen, tegengaan, verbieden, weigeren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c