waardering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
waardering (zn) :
beoordeling, evaluatie, schatting, taxatie, waardebepaling
waardering (zn) :
rating, waarderingscijfer

als synoniem van een ander trefwoord:

beoordeling (zn) :
bespreking, cijfer, inschatting, kritiek, oordeel, oordeelvelling, quotering, rating, recensie, taxatie, waardering
achting (zn) :
aanzien, bewondering, consideratie, eerbied, eerbiediging, egard, egards, hoogachting, ontzag, respect, waardering
evaluatie (zn) :
begroting, inschatting, koersberekening, taxatie, taxatieprijs, waardebepaling, waardering, waardeschatting
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
respect (zn) :
achting, bewondering, consideratie, eerbied, eerbiediging, hoogachting, ontzag, waardering
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
instemming (zn) :
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank
succes (zn) :
overwinning, prestatie, triomf, voorspoed, waardering, welslagen, welvaart
taxatie (zn) :
beoordeling, prijsbepaling, schatting, waardebepaling, waardering
begrip (zn) :
appreciatie, erkenning, onderkenning, oog, waardering
appreciatie (zn) :
achting, schatting, waardering, waardetoetsing
schatting (zn) :
achting, appreciatie, waardering
erkenning (zn) :
appreciatie, begrip, waardering
dunk (zn) :
schatting, waardering

woordverbanden van ‘waardering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c