begroting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begroting (zn) :
schatting, berekening, budget, raming, kostenraming

als synoniem van een ander trefwoord:

evaluatie (zn) :
waardering, inschatting, begroting, taxatie, waardeschatting, waardebepaling, taxatieprijs, koersberekening
berekening (zn) :
verwachting, begroting, calculatie, raming, onkostenrekening, becijfering
schatting (zn) :
berekening, begroting, taxatie, prognose, rooi, raming, prijsopgave
budget (zn) :
begroting, beraming, raming, bestedingsruimte, bestedingspakket
raming (zn) :
schatting, berekening, benadering, begroting, taxatie, rooi, gis

woordverbanden van ‘begroting’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c