begroting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begroting (zn) :
berekening, budget, kostenraming, raming, schatting

als synoniem van een ander trefwoord:

evaluatie (zn) :
begroting, inschatting, koersberekening, taxatie, taxatieprijs, waardebepaling, waardering, waardeschatting
berekening (zn) :
becijfering, begroting, calculatie, onkostenrekening, raming, verwachting
schatting (zn) :
begroting, berekening, prijsopgave, prognose, raming, rooi, taxatie
budget (zn) :
begroting, beraming, bestedingspakket, bestedingsruimte, raming
raming (zn) :
begroting, benadering, berekening, gis, rooi, schatting, taxatie

woordverbanden van ‘begroting’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c