begroten

als woordenboektrefwoord:

begroten:
(begrootte, begroot), schatten, voorlopig berekenen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begroten (ww) :
becijferen, beramen, berekenen, budgetteren, calculeren, ramen, schatten

als synoniem van een ander trefwoord:

schatten (ww) :
begroten, beramen, censeren, estimeren, evalueren, koersen, mikken, overzien, ramen, rooien, taxeren, waarderen
ramen (ww) :
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen
evalueren (ww) :
begroten, keuren, koersen, ramen, schatten, taxeren, vaststellen
taxeren (ww) :
afwegen, begroten, inschatten, ramen, schatten, waarderen
waarderen (ww) :
begroten, evalueren, inschatten, ramen, schatten, taxeren
beramen (ww) :
begroten, schatten

woordverbanden van ‘begroten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bij gissing bepalen. Ramen is onbepaalder dan begrooten. Men raamt uitgaven, wanneer men opgeeft, wat zij vermoedelijk kunnen, men begroot ze, wanneer men opgeeft, wat ze waarschijnlijk zullen bcloopen. Over schatten en waardeeren zie onder achten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 247:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c