berekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

berekenen (ww) :
becijferen, calculeren, ramen, rekenen, tellen, uitcijferen, uitrekenen

als synoniem van een ander trefwoord:

bepalen (ww) :
afbakenen, begrenzen, berekenen, constateren, determineren, instellen, kwantificeren, meten, nagaan, situeren, uitmikken, uitrekenen, vaststellen
ramen (ww) :
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen
begroten (ww) :
becijferen, beramen, berekenen, budgetteren, calculeren, ramen, schatten
nagaan (ww) :
achterhalen, becijferen, berekenen, onderzoeken, uitpluizen, uitvissen
uitrekenen (ww) :
becijferen, bepalen, berekenen, calculeren, uittellen, uitwerken
becijferen (ww) :
berekenen, nagaan, uitrekenen, uitzoeken, voorrekenen
in rekening brengen (ww) :
aanrekenen, berekenen, factureren, rekenen, schrijven
uitkienen (ww) :
bedenken, berekenen, uitknobbelen, uitzoeken
uitmikken (ww) :
afpassen, bepalen, berekenen, uitkienen
rekenen (ww) :
berekenen, ramen, schatten
oplossen (ww) :
berekenen, uitrekenen
uitwerken (ww) :
berekenen, uitrekenen
overzien (ww) :
berekenen, schatten
opmaken (ww) :
berekenen

woordverbanden van ‘berekenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

berekenen, oprekenen, uitrekenen

Berekenen = be-grooten, nagaan hoeveel iets bedragen kan; oprekenen = eenige posten eener berekening te zamen voegen; uitrekenen — door becijfering de uitkomst van een vraagstuk of opgave berekenen. Het gebruik dezer woorden blijkt voorts uit den volgenden zin: Ik meende de kosten zoo nauwkeurig mogelijk berekend te hebben, maar nu ik de uitgaven opreken, blijkt het dat ik mij deerlijk misrekend heb, want ik kan het niet anders uitrekenen, of ik kom eene aanzienlijke som op mijne begrooting te kort. Uitrekenen komt ook fig. voor, in den zin van begrijpen: dat kun je wel op je vingers uitrekenen, dat het zoo moet afloopen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c