wegen

als woordenboektrefwoord:

wegen:
(woog, gewogen), het gewicht bepalen ; zeker gewicht hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken

woordverbanden van ‘wegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verzuimen, uitdenken, bezinnen, wikken, wegen, overwegen, overleggen, overdenken, bedenken, nadenken, doordenken

VERZUIMEN, UITDENKEN, BEZINNEN, WIKKEN, WEGEN, OVERWEGEN, OVERLEGGEN, OVERDENKEN, BEDENKEN, NADENKEN, DOORDENKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 286.

in hedendaagse spelling:
wikken, wegen

WIKKEN, WEGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 353.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
wikken en wegen, weg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c