wegen

als woordenboektrefwoord:

wegen:
(woog, gewogen), het gewicht bepalen ; zeker gewicht hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken

woordverbanden van ‘wegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 286:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 353:

wikken, wegen

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c