mijmeren

als woordenboektrefwoord:

mijmeren:
(gemijmerd), peinzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mijmeren (ww) :
beraden, bespiegelen, bezinnen, nadenken, peinzen, reflecteren, reminisceren, stilstaan

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken
nadenken (ww) :
afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen
reflecteren (ww) :
beraden, beschouwen, bespiegelen, bezinnen, filosoferen, mediteren, mijmeren, overdenken, overwegen, peinzen
dromen (ww) :
dagdromen, fantaseren, mijmeren, suffen, verbeelden
soezen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, suffen
suffen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, soezen

woordverbanden van ‘mijmeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 397:

malen, mijmeren

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c