filosoferen

als woordenboektrefwoord:

filosoferen, philosopheren:
(gefilosofeerd), wijsgerig redeneren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

filosoferen (ww) :
denken, nadenken, peinzen, overdenken

als synoniem van een ander trefwoord:

nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen
reflecteren (ww) :
overwegen, mediteren, beschouwen, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, overdenken, mijmeren, bespiegelen

woordverbanden van ‘filosoferen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c