filosoferen

als woordenboektrefwoord:

filosoferen, philosopheren:
(gefilosofeerd), wijsgerig redeneren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

filosoferen (ww) :
denken, nadenken, overdenken, peinzen

als synoniem van een ander trefwoord:

nadenken (ww) :
afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen
reflecteren (ww) :
beraden, beschouwen, bespiegelen, bezinnen, filosoferen, mediteren, mijmeren, overdenken, overwegen, peinzen

woordverbanden van ‘filosoferen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c