reflecteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reflecteren (ww) :
een afspiegeling zijn van, spiegelen, terugkaatsen, terugstralen, weerkaatsen, weerschijnen, weerspiegelen
reflecteren (ww) :
beraden, beschouwen, bespiegelen, bezinnen, filosoferen, mediteren, mijmeren, overdenken, overwegen, peinzen

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
afwegen, bedenken, bekijken, bepeinzen, beraden, beschouwen, bezien, bezinnen, considereren, herkauwen, in aanmerking nemen, in beraad nemen, met het idee spelen, mijmeren, nadenken, nadenken over, nagaan, overdenken, overleggen, overpeinzen, peinzen, reflecteren, wegen, wikken
nadenken (ww) :
afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen
mijmeren (ww) :
beraden, bespiegelen, bezinnen, nadenken, peinzen, reflecteren, reminisceren, stilstaan
weerspiegelen (ww) :
reflecteren, spiegelen, terugkaatsen, terugspiegelen, weerkaatsen, weerschijnen
bezinnen (ww) :
beraden, nadenken, overdenken, overpeinzen, reflecteren
terugkaatsen (ww) :
reflecteren, weerkaatsen

woordverbanden van ‘reflecteren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c