reflecteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reflecteren (ww) :
spiegelen, weerspiegelen, weerkaatsen, terugkaatsen, weerschijnen, terugstralen, een afspiegeling zijn van
reflecteren (ww) :
overwegen, mediteren, beschouwen, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, overdenken, mijmeren, bespiegelen

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
reflecteren, overleggen, afwegen, beschouwen, herkauwen, bedenken, bekijken, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, wegen, nadenken over, in beraad nemen, peinzen, bezinnen, beraden, bezien, overdenken, wikken, mijmeren, bepeinzen, met het idee spelen, considereren, overpeinzen
nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen
mijmeren (ww) :
reflecteren, nadenken, stilstaan, peinzen, bezinnen, beraden, reminisceren, bespiegelen
weerspiegelen (ww) :
spiegelen, reflecteren, weerkaatsen, terugkaatsen, weerschijnen, terugspiegelen
bezinnen (ww) :
reflecteren, nadenken, beraden, overdenken, overpeinzen
terugkaatsen (ww) :
reflecteren, weerkaatsen

woordverbanden van ‘reflecteren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c