nagaan

als woordenboektrefwoord:

nagaan:
(ging na, nagegaan), volgen; onderzoeken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nagaan (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nalopen, checken, verifiëren, natrekken, nazien, surveilleren, nasporen
nagaan (ww) :
onderzoeken, berekenen, uitpluizen, achterhalen, becijferen, uitvissen
nagaan (ww) :
voorstellen, bedenken, verbeelden, indenken
nagaan (ww) :
schaduwen, volgen, achternazitten
nagaan (ww) :
bepalen, vaststellen, uitmaken
nagaan (ww) :
testen, uitproberen, uittesten

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
reflecteren, overleggen, afwegen, beschouwen, herkauwen, bedenken, bekijken, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, wegen, nadenken over, in beraad nemen, peinzen, bezinnen, beraden, bezien, overdenken, wikken, mijmeren, bepeinzen, met het idee spelen, considereren, overpeinzen
onderzoeken (ww) :
inkijken, verkennen, toetsen, inzien, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, uitvorsen, onder de loep nemen, navorsen
toetsen (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, nagaan, testen, nalopen, proberen, keuren, checken, verifiëren, natrekken, uittesten, ijken, aan een test onderwerpen
bedenken (ww) :
overwegen, overleggen, denken aan, in overweging nemen, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, heroverwegen, peinzen, overdenken, in ogenschouw nemen, in heroverweging nemen
proberen (ww) :
toetsen, passen, proeven, nakijken, controleren, onderzoeken, zien, beproeven, nagaan, testen, nalopen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, nazien, uittesten
bepalen (ww) :
meten, vaststellen, uitrekenen, berekenen, begrenzen, nagaan, instellen, constateren, afbakenen, situeren, determineren, kwantificeren, uitmikken
testen (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nagaan, nalopen, proberen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, uittesten
controleren (ww) :
toetsen, nakijken, inspecteren, onderzoeken, nagaan, nalopen, keuren, examineren, checken, verifiëren, natrekken, doormeten, nazien
voorstellen (ww) :
vermoeden, inbeelden, nagaan, verbeelden, veronderstellen, geloven, indenken, wanen, postuleren, presumeren, imagineren, toedenken
nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
inspecteren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, rondkijken, bezichtigen, schouwen, examineren, nazien, visiteren
volgen (ww) :
nakomen, komen na, nagaan, achternatrekken, achternarijden, achternalopen, achternagaan
zoeken (ww) :
nakijken, nagaan, rondkijken, natrekken, omzien, uitvissen, rondzien
checken (ww) :
controleren, vergelijken, nagaan, verifiëren, collationeren
becijferen (ww) :
uitrekenen, berekenen, uitzoeken, nagaan, voorrekenen
verifiëren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, checken, nazien
traceren (ww) :
opsporen, nagaan, nasporen, terugzoeken
achterhalen (ww) :
uitvinden, nagaan, uitvissen, nasporen
natrekken (ww) :
opsporen, nagaan, checken, narekenen
vergelijken (ww) :
toetsen, nagaan, verifiëren, matchen
overtuigen (ww) :
controleren, nagaan, vergewissen

woordverbanden van ‘nagaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nagaan
voorgaan

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c