in ogenschouw nemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

in ogenschouw nemen (ww):
bedenken, in aanmerking nemen, rekening houden met

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bedenken (ww) :
denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, nagaan, overdenken, overleggen, overwegen, peinzen
rekening houden met (ww) :
bedacht zijn op, denken aan, in aanmerking nemen, in ogenschouw nemen, incalculeren, meetellen

woordverbanden van ‘in ogenschouw nemen’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
in gedachten houden, voor ogen houden, onder het oog houden, in ogenschouw nemen, in aanmerking nemen, in acht nemen, gadeslaan

IN GEDACHTEN HOUDEN, VOOR OOGEN HOUDEN, ONDER HET OOG HOUDEN, IN OOGENSCHOUW NEMEN, IN AANMERKING NEMEN, IN ACHT NEMEN, GADESLAAN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 275.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in, nemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c