in ogenschouw nemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

in ogenschouw nemen (ww) :
bedenken, in aanmerking nemen, rekening houden met

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
opnemen, overwegen, aanzien, bekijken, beoordelen, zien, aanschouwen, kijken naar, bezichtigen, in beschouwing nemen, observeren, bezien, overdenken, achting slaan op, letten op, gadeslaan, zich richten op, overpeinzen, bespiegelen, in ogenschouw nemen, een blik werpen op
bedenken (ww) :
overwegen, overleggen, denken aan, in overweging nemen, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, heroverwegen, peinzen, overdenken, in ogenschouw nemen, in heroverweging nemen
rekening houden met (ww) :
meetellen, denken aan, bedacht zijn op, in aanmerking nemen, incalculeren, in ogenschouw nemen

woordverbanden van ‘in ogenschouw nemen’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 275:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c