in ogenschouw nemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

in ogenschouw nemen (ww) :
bedenken, in aanmerking nemen, rekening houden met

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bedenken (ww) :
denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, nagaan, overdenken, overleggen, overwegen, peinzen
rekening houden met (ww) :
bedacht zijn op, denken aan, in aanmerking nemen, in ogenschouw nemen, incalculeren, meetellen

woordverbanden van ‘in ogenschouw nemen’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 275:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c