denken aan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bedenken (ww) :
denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, nagaan, overdenken, overleggen, overwegen, peinzen
rekening houden met (ww) :
bedacht zijn op, denken aan, in aanmerking nemen, in ogenschouw nemen, incalculeren, meetellen
herinneren (ww) :
denken aan, gedenken, herdenken, memoreren

woordverbanden van ‘denken aan’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c