meetellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meetellen (ww) :
in aanzien staan, van invloed zijn
meetellen (ww) :
meerekenen
meetellen (ww) :
meedoen

als synoniem van een ander trefwoord:

rekening houden met (ww) :
meetellen, denken aan, bedacht zijn op, in aanmerking nemen, incalculeren, in ogenschouw nemen
gelden (ww) :
geldig zijn, van kracht zijn, van toepassing zijn, meetellen, tellen, vigeren
begrijpen (ww) :
meetellen, er rekening mee houden, ermee rekenen
een rol spelen (ww) :
van belang zijn, meetellen, meespelen, ertoe doen
tellen (ww) :
meetellen, rekenen, laten gelden
meespreken (ww) :
meetellen, meespelen

woordverbanden van ‘meetellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c