meetellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meetellen (ww) :
in aanzien staan, van invloed zijn
meetellen (ww) :
meerekenen
meetellen (ww) :
meedoen

als synoniem van een ander trefwoord:

rekening houden met (ww) :
bedacht zijn op, denken aan, in aanmerking nemen, in ogenschouw nemen, incalculeren, meetellen
gelden (ww) :
geldig zijn, meetellen, tellen, van kracht zijn, van toepassing zijn, vigeren
begrijpen (ww) :
er rekening mee houden, meetellen, ermee rekenen
een rol spelen (ww) :
ertoe doen, meespelen, meetellen, van belang zijn
tellen (ww) :
laten gelden, meetellen, rekenen
meespreken (ww) :
meespelen, meetellen

woordverbanden van ‘meetellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c