meedoen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meedoen (ww):
deelnemen, meedraaien, meespelen, meewerken

als synoniem van een ander trefwoord:

bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
meedelen (ww) :
bijdragen, deelhebben, deelnemen, meedoen, meewerken, participeren
meewerken (ww) :
assisteren, bijdragen, contribueren, helpen, meedoen, meehelpen
deelnemen (ww) :
delen, meedelen, meedoen, meespelen, meewerken, participeren
samenwerken (ww) :
coƶpereren, meedoen, meewerken, opschieten, samendoen
delen (ww) :
deelhebben, deelnemen, meedoen, participeren
participeren (ww) :
deelnemen, delen, meedoen
meetellen (ww) :
meedoen

woordverbanden van ‘meedoen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

meedoen
tegenwerken

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c