bijdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijdragen (ww):
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
bijdragen (ww):
contribueren, geven, inbrengen, meebetalen, subsidiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
tegemoetkomen (ww) :
bijdragen, bijspringen, bijstaan, inwilligen, tegemoet komen, verhelpen, verlichten
aanbrengen (ww) :
aandragen, aanvoeren, bijdragen, contribueren, inbrengen, leveren, verschaffen
meedelen (ww) :
bijdragen, deelhebben, deelnemen, meedoen, meewerken, participeren
meewerken (ww) :
assisteren, bijdragen, contribueren, helpen, meedoen, meehelpen
aandragen (ww) :
aanbrengen, aanvoeren, bijdragen, inbrengen
geven (ww) :
betuigen, bieden, bijdragen
toedoen (ww) :
bijdragen, helpen

woordverbanden van ‘bijdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
bijdragen, helpen, bevorderen

230. Bijdragen — helpen — bevorderen.

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c