bijdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
bijdragen (ww) :
contribueren, geven, inbrengen, meebetalen, subsidiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
tegemoetkomen (ww) :
bijdragen, bijspringen, bijstaan, inwilligen, tegemoet komen, verhelpen, verlichten
aanbrengen (ww) :
aandragen, aanvoeren, bijdragen, contribueren, inbrengen, leveren, verschaffen
meedelen (ww) :
bijdragen, deelhebben, deelnemen, meedoen, meewerken, participeren
meewerken (ww) :
assisteren, bijdragen, contribueren, helpen, meedoen, meehelpen
aandragen (ww) :
aanbrengen, aanvoeren, bijdragen, inbrengen
geven (ww) :
betuigen, bieden, bijdragen
toedoen (ww) :
bijdragen, helpen

woordverbanden van ‘bijdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

bijdragen, helpen, bevorderen

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c