bijdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijdragen (ww):
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
bijdragen (ww):
contribueren, geven, inbrengen, meebetalen, subsidiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
tegemoetkomen (ww) :
bijdragen, bijspringen, bijstaan, inwilligen, tegemoet komen, verhelpen, verlichten
aanbrengen (ww) :
aandragen, aanvoeren, bijdragen, contribueren, inbrengen, leveren, verschaffen
meedelen (ww) :
bijdragen, deelhebben, deelnemen, meedoen, meewerken, participeren
meewerken (ww) :
assisteren, bijdragen, contribueren, helpen, meedoen, meehelpen
aandragen (ww) :
aanbrengen, aanvoeren, bijdragen, inbrengen
geven (ww) :
betuigen, bieden, bijdragen
toedoen (ww) :
bijdragen, helpen

woordverbanden van ‘bijdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
bijdragen, helpen, bevorderen

230. Bijdragen — helpen — bevorderen.

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bijdragen tot

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0025 c