verhogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verhogen (ww):
opvijzelen, opvoeren, verbeteren, vergroten, vermeerderen, versterken
verhogen (ww):
opbouwen, opheffen, ophogen, oprichten, optrekken, verheffen
verhogen (ww):
bevorderen, promoveren

als synoniem van een ander trefwoord:

toenemen (ww) :
aangroeien, aanwakkeren, aanwassen, aanzwellen, beginnen op te zetten, groeien, klimmen, lengen, meerderen, omhooggaan, omhoogkomen, opgaan, opkomen, oplopen, opsteken, rijzen, stijgen, uitdijen, vergroten, verhevigen, verhogen, vermeerderen, versterken, wassen, zich uitbreiden
vermeerderen (ww) :
aanvullen, aanwassen, groeien, opslaan, opvoeren, stijgen, toenemen, uitbreiden, vergroten, verhogen, versterken, vooruitbrengen
uitbreiden (ww) :
uitbouwen, verbreden, vergroten, verhogen, verlengen, vermeerderen, verruimen
aanvullen (ww) :
completeren, suppleren, vergroten, verhogen, vermeerderen, volmaken
verheffen (ww) :
omhoogbrengen, opheffen, ophogen, opschroeven, optillen, verhogen
opvoeren (ww) :
opdrijven, opvijzelen, verhogen, vermeerderen, versnellen
opslaan (ww) :
verhogen, vermeerderen
opheffen (ww) :
ophogen, verhogen
opwerpen (ww) :
verhogen

woordverbanden van ‘verhogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevorderen, verhogen

BEVORDEREN, VERHOOGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 344.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verhogen
verlagen
zie ook:
verhoog

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c