groeien

als woordenboektrefwoord:

groeien:
(gegroeid), wassen; groter worden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

groeien (ww) :
wassen, schieten, rijpen, toenemen, opkomen, ontwikkelen, opzwellen, opschieten, vermeerderen, stijgen, aangroeien, meerderen, aanwassen, zich uitbreiden, omhooggaan, grootgroeien
groeien (ww) :
opgroeien, groot worden
groeien (ww) :
tieren, gedijen
groeien (zn) :
groei

als synoniem van een ander trefwoord:

toenemen (ww) :
groeien, verhogen, klimmen, versterken, wassen, vergroten, opkomen, beginnen op te zetten, oplopen, opsteken, vermeerderen, opgaan, stijgen, aanwakkeren, aangroeien, uitdijen, rijzen, meerderen, verhevigen, aanwassen, lengen, zich uitbreiden, aanzwellen, omhooggaan, omhoogkomen
opkomen (ww) :
klimmen, groeien, opzetten, opgroeien, opstijgen, toenemen, uitkomen, uitschieten, opschieten, overeind komen, stijgen, ontstaan, uitlopen, verrijzen, rijzen, voortkomen, opvaren, ontspruiten, oprijzen, voortspruiten, omhoogkomen, omhooggaan
stijgen (ww) :
klimmen, groeien, wassen, toenemen, opkomen, aantrekken, oplopen, vermeerderen, opgaan, aangroeien, opklimmen, rijzen, meerderen, aanwassen, omhoogkomen, omhooggaan
vermeerderen (ww) :
verhogen, versterken, uitbreiden, groeien, vergroten, toenemen, opvoeren, opslaan, aanvullen, stijgen, aanwassen, vooruitbrengen
aangroeien (ww) :
groeien, wassen, toenemen, opstapelen, oplopen, vermeerderen, stijgen, ophopen, uitdijen, meerderen, aanwassen, aanzwellen
wassen (ww) :
groeien, toenemen, hoger komen, zwellen, stijgen, aangroeien, tieren
uitdijen (ww) :
groeien, uitgroeien, uitzetten, zwellen, opzwellen
schieten (ww) :
groeien, bloeien, opkomen, opschieten, uitlopen
aanwassen (ww) :
groeien, toenemen, vermeerderen, aangroeien
gedijen (ww) :
groeien, bloeien, slagen, tieren, floreren
tieren (ww) :
groeien, wassen, aarden, gedijen, floreren
aarden (ww) :
groeien, wennen, tieren, gedijen
meerderen (ww) :
groeien, stijgen, aangroeien
aankomen (ww) :
groeien, tieren, gedijen
tot stand komen (ww) :
groeien, ontstaan
groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming

woordverbanden van ‘groeien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

groeien, gedijen, wassen

Alle drie geven een toenemen in omvang of grootte te kennen. Gedijen is eigenlijk zich uitzetten, en heeft vervolgens de beteekenis gekregen van grooter worden en voorspoedig groeien. Groeien is in omvang toenemen, allengs grooter of langer worden. Wassen is oorspronkelijk sterker worden, toenemen in kracht, en vervolgens, dewijl dit er meestal mede gepaard gaat, toenemen in grootte en hoogte. In deze laatste beteekenis wordt wassen — niet echter groeien en gedijen — ook van anorganische zaken gebruikt; b.v. van water kan men ook wassen gebruiken voor hooger worden; van getallen, hoewel hiervoor meer toenemen gebruikt wordt, kan men aangroeien en aanwassen zeggen; het aantal, de menigte groeit aan, wast aan. Het zand gedijt, de kiem wast, eindelijk groeit de plant.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c