ontstaan

als woordenboektrefwoord:

ontstaan:
(ontstond, ontstaan), uit iets voortkomen ; worden ; beginnen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontstaan (ww) :
beginnen, ontspringen, ontspruiten, opkomen, tot stand komen, voortkomen, voortspruiten, worden, zich ontspinnen, zich ontwikkelen, zich vormen
ontstaan (ww) :
komen, stammen
ontstaan (zn) :
aanvang, genese, genesis, ontstaansgeschiedenis, oorsprong, oorzaak, opkomst, wording, wordingsgeschiedenis, wordingsproces

als synoniem van een ander trefwoord:

opkomen (ww) :
groeien, klimmen, omhooggaan, omhoogkomen, ontspruiten, ontstaan, opgroeien, oprijzen, opschieten, opstijgen, opvaren, opzetten, overeind komen, rijzen, stijgen, toenemen, uitkomen, uitlopen, uitschieten, verrijzen, voortkomen, voortspruiten
voortkomen (ww) :
afkomen, afstammen, ontspruiten, ontstaan, resulteren, voortspruiten, voortvloeien
komen (ww) :
aanbreken, dagen, ontstaan, worden, zich vormen
rijzen (ww) :
ontstaan, opkomen, zich voordoen
resulteren (ww) :
uitmonden, uitdraaien, ontstaan
aankomen (ww) :
beginnen, ontstaan
oprijzen (ww) :
ontstaan, opkomen
tot stand komen (ww) :
ontstaan, groeien
worden (ww) :
ontstaan
oorsprong (zn) :
aanvang, ader, bakermat, begin, beginsel, bron, geboorte, genesis, grondslag, kiem, ontstaan, stam, wording, wortel, zaad
genese (zn) :
genesis, ontstaan, ontstaansgeschiedenis, wording, wordingsgeschiedenis, wordingsproces
geboorte (zn) :
bakermat, kiem, ontstaan, oorsprong
aanvang (zn) :
begin, ontstaan, start
vorming (zn) :
ontstaan
afkomstig (bn) :
geboortig, herkomstig, ontstaan, voortgekomen, voortspruitend

woordverbanden van ‘ontstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 166:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 44:

ontspruiten, ontstaan, worden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontstaan
verdwijnen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c