volgen

als woordenboektrefwoord:

volgen:
(gevolgd), achternagaan ; nadoen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volgen (ww) :
nakomen, komen na, nagaan, achternatrekken, achternarijden, achternalopen, achternagaan
volgen (ww) :
schaduwen, achtervolgen, achternazitten, nasporen
volgen (ww) :
nadoen, opvolgen, nabootsen, navolgen, imiteren
volgen (ww) :
meelopen, nalopen, meegaan, naleven
volgen (ww) :
blijken, voortvloeien, voortkomen
volgen (ww) :
bijhouden, kijken naar
volgen (ww) :
begrijpen, snappen

als synoniem van een ander trefwoord:

begrijpen (ww) :
inzien, opmaken, voelen, bevatten, verstaan, kunnen plaatsen, doorzien, afleiden, volgen, opvatten, interpreteren, aanvoelen, snappen, beseffen, vatten, doorhebben, expliciteren
naleven (ww) :
nakomen, respecteren, opvolgen, in acht nemen, volgen, betrachten, observeren, eerbiedigen, zich houden aan
nakomen (ww) :
voldoen aan, opvolgen, vervullen, in acht nemen, volgen, naleven, zich houden aan
opvolgen (ww) :
volgen, navolgen, succederen, in de plaats treden van
voortvloeien (ww) :
volgen, resulteren, voortkomen, ontspruiten
in acht nemen (ww) :
volgen, betrachten, observeren, naleven
nagaan (ww) :
schaduwen, volgen, achternazitten
resulteren (ww) :
volgen, voortvloeien, voortkomen
luisteren (ww) :
gehoorzamen, opvolgen, volgen
achtervolgen (ww) :
volgen, achternazitten
lopen (ww) :
deelnemen aan, volgen
nalopen (ww) :
volgen, achternalopen
houden (ww) :
aanhouden, volgen
voortkomen (ww) :
volgen

woordverbanden van ‘volgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De beteekenis is: iemand toegedaan zijn. Bij aanhangen wordt bovendien eene zekere mate van gehechtheid verondersteld. Volgen duidt minder de gehechtheid aan, dan wel het aannemen en handelen naar de leer en beginselen van iemand; terwijl voorstaan bovendien het verdedigen van dien persoon, het bevorderen zijner belangen of het verbreiden zijner leerstellingen uitdrukt. Uit volle overtuiging hing hij Calvijn aan. De Prins volgde Gomarus, terwijl de Raadpensionaris Arminius voorstond.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

volgen
leiden

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c