volgen

als woordenboektrefwoord:

volgen:
(gevolgd), achternagaan ; nadoen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volgen (ww) :
achternagaan, achternalopen, achternarijden, achternatrekken, komen na, nagaan, nakomen
volgen (ww) :
achternazitten, achtervolgen, nasporen, schaduwen
volgen (ww) :
imiteren, nabootsen, nadoen, navolgen, opvolgen
volgen (ww) :
meelopen, meegaan, naleven, nalopen
volgen (ww) :
blijken, voortkomen, voortvloeien
volgen (ww) :
bijhouden, kijken naar
volgen (ww) :
begrijpen, snappen

als synoniem van een ander trefwoord:

begrijpen (ww) :
aanvoelen, afleiden, beseffen, bevatten, doorhebben, doorzien, expliciteren, interpreteren, inzien, kunnen plaatsen, opmaken, opvatten, snappen, vatten, verstaan, voelen, volgen
naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan
nakomen (ww) :
in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan
opvolgen (ww) :
in de plaats treden van, navolgen, succederen, volgen
voortvloeien (ww) :
ontspruiten, resulteren, volgen, voortkomen
in acht nemen (ww) :
betrachten, naleven, observeren, volgen
nagaan (ww) :
achternazitten, schaduwen, volgen
resulteren (ww) :
voortkomen, volgen, voortvloeien
luisteren (ww) :
gehoorzamen, volgen, opvolgen
achtervolgen (ww) :
achternazitten, volgen
lopen (ww) :
deelnemen aan, volgen
nalopen (ww) :
achternalopen, volgen
houden (ww) :
aanhouden, volgen
voortkomen (ww) :
volgen

woordverbanden van ‘volgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De beteekenis is: iemand toegedaan zijn. Bij aanhangen wordt bovendien eene zekere mate van gehechtheid verondersteld. Volgen duidt minder de gehechtheid aan, dan wel het aannemen en handelen naar de leer en beginselen van iemand; terwijl voorstaan bovendien het verdedigen van dien persoon, het bevorderen zijner belangen of het verbreiden zijner leerstellingen uitdrukt. Uit volle overtuiging hing hij Calvijn aan. De Prins volgde Gomarus, terwijl de Raadpensionaris Arminius voorstond.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

volgen
leiden

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c