vervolgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervolgen (ww):
achterna zitten, achternazetten, achternazitten, achtervolgen, najagen, nazetten, persecuteren
vervolgen (ww):
doorgaan, doorvoeren, hervatten, verderzetten, voortzetten
vervolgen (ww):
onderdrukken
vervolgen (ww):
aanklagen

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
lopen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorlopen, doorgaan, staan, stabiliseren, verlopen, vervolgen, verdergaan, voortgaan, zich ontwikkelen, zich voortzetten
voortzetten (ww) :
aanhouden, bestendigen, consolideren, continueren, doorgaan, doorvoeren, doorzetten, houden, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan
consolideren (ww) :
bestendigen, continueren, doorgaan, handhaven, standhouden, verstevigen, vervolgen, voortzetten
achtervolgen (ww) :
achternazetten, achternazitten, nazetten, nazitten, vervolgen
doorgaan (ww) :
continueren, hervatten, verdergaan, vervolgen, voortzetten
blijven .. (ww) :
continueren, doorgaan met, vervolgen, voortgaan met
continueren (ww) :
doorgaan, verlengen, vervolgen, voortzetten
najagen (ww) :
jacht maken op, nazetten, vervolgen
aanklagen (ww) :
beschuldigen, betichten, vervolgen
aanzetten (ww) :
vervolgen

woordverbanden van ‘vervolgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
nazetten, vervolgen

203. Nazetten — vervolgen.

Iets, wat aan 't vluchten is, trachten in te halen.

Vervolgen zegt dit in 't algemeen; nazetten voegt er de gedachte bij, dat het met groote snelheid geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kwellen, plagen, vervolgen, pijnigen, folteren, kastijden, tuchtigen, straffen, wreken

KWELLEN, PLAGEN, VERVOLGEN, PIJNIGEN, FOLTEREN, KASTIJDEN, TUCHTIGEN, STRAFFEN, WREKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 65.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervolgen
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen
zie ook:
vervolg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.150.211.

debug info: 0.0031 c