vervolgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervolgen (ww) :
achterna zitten, achternazetten, achternazitten, achtervolgen, najagen, nazetten, persecuteren
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, hervatten, verderzetten, voortzetten
vervolgen (ww) :
onderdrukken
vervolgen (ww) :
aanklagen

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
lopen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorlopen, doorgaan, staan, stabiliseren, verlopen, vervolgen, verdergaan, voortgaan, zich ontwikkelen, zich voortzetten
voortzetten (ww) :
aanhouden, bestendigen, consolideren, continueren, doorgaan, doorvoeren, doorzetten, houden, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan
consolideren (ww) :
bestendigen, continueren, doorgaan, handhaven, standhouden, verstevigen, vervolgen, voortzetten
achtervolgen (ww) :
achternazetten, achternazitten, nazetten, nazitten, vervolgen
doorgaan (ww) :
continueren, hervatten, verdergaan, vervolgen, voortzetten
blijven .. (ww) :
continueren, doorgaan met, vervolgen, voortgaan met
continueren (ww) :
doorgaan, verlengen, vervolgen, voortzetten
najagen (ww) :
jacht maken op, nazetten, vervolgen
aanklagen (ww) :
beschuldigen, betichten, vervolgen
aanzetten (ww) :
vervolgen

woordverbanden van ‘vervolgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

nazetten, vervolgen

Iets, wat aan 't vluchten is, trachten in te halen.

Vervolgen zegt dit in 't algemeen; nazetten voegt er de gedachte bij, dat het met groote snelheid geschiedt.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 65:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervolgen
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c