vervolgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervolgen (ww) :
najagen, achtervolgen, achternazitten, nazetten, persecuteren, achternazetten, achterna zitten
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, voortzetten, hervatten, verderzetten
vervolgen (ww) :
onderdrukken
vervolgen (ww) :
aanklagen

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
doorgaan, houden, blijven, voortgaan, doorzetten, aanhouden, voortzetten, vervolgen, doorlopen, doorbijten, voortduren, continueren, uitzingen, voortbouwen, doordouwen
lopen (ww) :
staan, doorgaan, blijven, voortgaan, verlopen, aanhouden, vervolgen, doorlopen, stabiliseren, continueren, verdergaan, zich voortzetten, zich ontwikkelen
voortzetten (ww) :
houden, doorgaan, doorvoeren, voortgaan, doorzetten, aanhouden, vervolgen, voortduren, continueren, consolideren, bestendigen, voortbouwen
consolideren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verstevigen, handhaven, standhouden, continueren, bestendigen
achtervolgen (ww) :
vervolgen, achternazitten, nazitten, nazetten, achternazetten
doorgaan (ww) :
voortzetten, vervolgen, hervatten, continueren, verdergaan
blijven .. (ww) :
vervolgen, voortgaan met, doorgaan met, continueren
continueren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verlengen
najagen (ww) :
vervolgen, jacht maken op, nazetten
aanklagen (ww) :
beschuldigen, vervolgen, betichten
aanzetten (ww) :
vervolgen

woordverbanden van ‘vervolgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

nazetten, vervolgen

Iets, wat aan 't vluchten is, trachten in te halen.

Vervolgen zegt dit in 't algemeen; nazetten voegt er de gedachte bij, dat het met groote snelheid geschiedt.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 65:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervolgen
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c